top of page

Er jeg afhængig?

Vi lever i en verden der er gennemsyret af seksuelle budskaber, som producerer et stigende niveau af tvang og afhængighed, lig med kokain eller heroin[1].

Om afhængighed

      Forskning tyder på, at omkring 98% af unge mænd bliver udsat for pornografi før 18 år, og at gennemsnitsalderen for første udsættes for pornografi for drenge er mellem 9 og 11 (Se siden om forskningsresultater).  Nogle mennesker bevæger sig videre, udover den oprindelige motivation af nysgerrighed, kedsomhed og forløsning, og de bruger pornografi som en flugt fra svære følelser og tanker, som at føle sig værdiløs, såret eller ensom. Når dette er tilfældet, er fundamentet lagt for en seksuel afhængighed, der låser personen inde i en vanedannende cyklus.

 

      Sexmisbrugere, som alle andre misbrugere, har ofte ondt i sjælen, føler skam og ensomhed, og de søger at undslippe disse følelser gennem vanedannende adfærd. Men den adfærd øger igen følelsen af skam, ensomhed og værdiløshed. At flygte fra skam gennem afhængighed, som igen øger skam, er den endeløse cyklus en sexmisbruger oplever.
 

      Ikke alle som er pornomisbrugere, er fanget i sådan en cyklus. Alle mennesker har deres egen historie. Nogle mennesker er ikke motiveret af trauma og skam, men blot fanget i en vane og et misbrug de ikke kan slippe ud af. Afhængigheden og årsagen til et misbrug kan dog forholdsvis let testes for at finde den bedste behandling til den som søger hjælp med sit porno misbrug.  

 

Hvornår er jeg afhængig?

      World Health Organization (WHO) har fornyeligt (2018) optaget sex afhængighed på sin list over ”klassifikationssygdomme” og definerer "tvangsmæssig seksuel opførsel som et:

 

"Vedvarende mønster af manglende evne til at kontrollere intense, gentagne seksuelle impulser, hvilket resulterer i gentagen seksuel adfærd."

      Meget forenklet kan man sige at du har et afhængighedsproblem, hvis du ønsker at holde op men ikke kan, på trods af at du:

  • Kan se skadelige virkninger i dit liv og relationer

  • Bruger for meget tid på at tænke på og se på porno.

  • Misvedligeholder arbejde, studier, vigtige aktiviteter og/eller relationer på grund af porno.  

 

TEST DIG SELV -  tag en anonym test her gratis.

 

      Nøgleindikatorer for et adfærdsmisbrug så som sex- eller porno afhængighed, er defineret i WHO´s retningslinjer (WHO ICD-11) på følgende måde:

 

      2 af følgende symptomer kan observeres samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år:
 

1.    Bruger mere af adfærden over længere tid end beregnet.

2.    Vedholdende og mislykkede forsøg på at begrænse adfærden

3.    Betydeligt og stigende tidsforbrug for at opnå virkning af adfærden

4.    Stærk og til tider ukontrollerbar trang til at fortsætte adfærden.  

5.    Forpligtelser på arbejdet, skolen eller hjemmet går uopfyldt.

6.    Fortsat adfærd på trods af sociale, erhversmøssige og relationelle problemer.

7.    Vigtige aktiviteter (fx socialt, erhvervsmæssigt) gives op eller mis-vedligeholdes på grund af adfærden.

8.    Tilbagevendende brug i situationer, der kan være fysisk farlige.

9.    Fortsat brug på trods af klare fysiske eller psykologiske konsekvenser.

10. Øget tolerance for adfærdens virkninger.

 

TEST DIG SELV -  tag en anonym test her gratis.

 

[1][1] Dr. Clinton, T. & Dr. Laaser, M. (2015) The Fight of Your Life: Manning Up to the Challenge of

                Sexual Integrity. Destiny Image, Inc.

bottom of page